4 záznamů
1

Zahradní slavnost

 • Druh dokumentu: Recenze
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 60. léta
 • ID záznamu: 52290

Sipario 1970/288, roč. 25, str. 54-71: Difficoltà di concentrazione

 • Druh dokumentu: Dramatický text
 • Datum vzniku: nedat., konec 60. let
 • ID záznamu: 52269

Das Gartenfest

 • Druh dokumentu: Recenze
 • Datum vzniku: nedat., 60. léta
 • ID záznamu: 52273

Československo / Praha: Václav Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Fotografie
 • Datum vzniku: nedat., 60. léta
 • ID záznamu: 52292
1