21 záznamů
1 2 3

Bytí a subjektivita. Ricoeurovské eseje

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Zdeněk Neubauer (autor) / Daniel Bohdan (editor)
 • Datum vzniku: 1986
 • ID záznamu: 7495

Další dva dialogy Sidonia a Sakateky

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Zdeněk Neubauer (autor)
 • Datum vzniku: 1987
 • ID záznamu: 7533

Deus et natura. Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Zdeněk Neubauer (autor)
 • Datum vzniku: 1980
 • ID záznamu: 7545

Faustování s Havlem. Sborník věnovaný Václavu Havlovi k padesátinám

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Zdeněk Neubauer (autor) / Martin Palouš (autor) / Radim Palouš (autor)
 • Datum vzniku: 1986
 • ID záznamu: 2460

Faustování s Havlem. Sborník věnovaný Václavu Havlovi k padesátinám

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Pavel Bratinka (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Daniel Kroupa (autor) / Zdeněk Neubauer (autor) / Radim Palouš (autor) / Martin Palouš (autor) / Helena Webrová (autor) / Radim Palouš (editor)
 • Datum vzniku: 1986
 • ID záznamu: 4957

Gaudentia Septuaginta

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Zdeněk Neubauer (autor)
 • Datum vzniku: 1994
 • ID záznamu: 5370

Hostina. Filozofický sborník

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Václav Bělohradský (autor) / Egon Bondy (autor) / Pavel Bratinka (autor) / Ivan Dubský (autor) / Tomáš Halík (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Ladislav Hejdánek (autor) / Martin Hybler (autor) / Bohumír Janát (autor) / Erazim Kohák (autor) / Jaroslav Krejčí (autor) / Miroslav Kusý (autor) / Jiří Michálek (autor) / Zdeněk Neubauer (autor) / Radim Palouš (autor) / Martin Palouš (autor) / Miroslav Petříček (autor) / Rio Preisner (autor) / Milan Šimečka (autor) / Stanislav Soukeník (autor) / Ivan Sviták (autor) / Václav Havel (autor předmluvy) / Václav Havel (editor)
 • Datum vzniku: 1985
 • ID záznamu: 7503

Nebe a země, věda a mýtus

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Zdeněk Neubauer (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 2. polovina roku 1994
 • ID záznamu: 5375

O divadle: Osoby Helenka, Sidonius

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Zdeněk Neubauer (autor) / Helena Webrová (autor)
 • Datum vzniku: 1986
 • ID záznamu: 7517

O nové horizonty v biologii

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Portmann Adolf (autor) / Václav Benda (překlad) / Zdeněk Neubauer (překlad)
 • Datum vzniku: 1979
 • ID záznamu: 7466
1 2 3