2 záznamů
1

Dálkový výslech. Rozhovor s Karlem Hvížďalou

  • Druh dokumentu: Kniha
  • Autor: Václav Havel (autor) / Karel Hvížďala (spoluautor)
  • Datum vzniku: 1986
  • ID záznamu: 2359

Dálkový výslech

  • Druh dokumentu: Rozhovor
  • Autor: Václav Havel (autor) / Karel Hvížďala (spoluautor)
  • Datum vzniku: 1986
  • ID záznamu: 835
1