Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    Václav Havel    1969  
80 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Zameteme před vlastním prahem?

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: leden 1969
 • ID záznamu: 638

Die Ereignisse in der Tschechoslowakei von 27. 6. bis 18. 10. 1969. Die Schriftsteller: Der IV. Schriftstellerkongress

 • Druh dokumentu: Kniha / Článek / Projev
 • Autor: Eduard Goldstücker (autor) / Dušan Hamšík (autor) / Václav Havel (autor) / Jiří Hendrych (autor) / Zdeněk Hruška (autor) / Pavel Kohout (autor) / Karel Kosík (autor) / Milan Kundera (autor) / Angelo Maria Ripellino (autor) / Ludvík Vaculík (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 13887

Osobnost Libora Fáry

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 637

La fête en plein air

 • Druh dokumentu: Dramatický text / Kniha
 • Autor: Václav Havel (autor) / François Kérel (překlad)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 5266

Havel, Václav > Šafařík, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [1969]
 • ID záznamu: 13804

Univerzita Karlova. Akademický časopis 1969/12, roč. XV, str. 2: Na vnitřní rezistenci je vždycky čas

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Václav Havel (autor) / Jan Kolář (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 23828

Ztížená možnost soustředění

 • Druh dokumentu: Kniha / Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor) / Josef Šafařík (autor doslovu)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 45

The Garden Party

 • Druh dokumentu: Kniha / Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor) / Věra Blackwell (překlad)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 39323

Havel, Václav + Němec, Jan ˃ Svoboda, Ludvík

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Jan Němec (autor)
 • Datum vzniku: 13.1.1969
 • ID záznamu: 39590

Čechy krásné, Čechy mé

 • Druh dokumentu: Audio
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1969
 • ID záznamu: 9152
1 2 3 4 5 > >>