41 záznamů
1 2 3 4 5

Havel, Václav > Vavrečka, Hugo

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence / Blahopřání
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 21.02.1949
 • ID záznamu: 53297

Blahopřání Václava Havla matce Boženě

 • Druh dokumentu: Blahopřání
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15.02.1951
 • ID záznamu: 53315

Havel, Václav > Havel, Ivan

 • Druh dokumentu: Korespondence / Blahopřání
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1959
 • ID záznamu: 52396

Havel, Václav > Černý, Václav

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 22.12.1979
 • ID záznamu: 38103

Havel, Václav/ Havel, Ivan M. ˃ Hejdánek, Ladislav

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Telegram / Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 9. května 1987
 • ID záznamu: 53867

Přání prezidenta ČSFR Václava Havla Alexanderu Dubčekovi k sedmdesátým narozeninám

 • Druh dokumentu: Blahopřání
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 21.11.1991
 • ID záznamu: 38904

Havel, Václav > Gore, Al

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 04.11.1992
 • ID záznamu: 53526

Havel, Václav > Gore, Al

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 04.11.1992
 • ID záznamu: 53541

Havel, Václav > Clinton, Bill

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 04.11.1992
 • ID záznamu: 53529

Havel, Václav > Clinton, Bill

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 04.11.1992
 • ID záznamu: 53530
1 2 3 4 5