4 záznamů
1

? 1978/?, str. ?: Communiqué. Czechoslovak-Polish Meeting

 • Druh dokumentu: Zpráva / Novinový výstřižek
 • Autor: Ladislav Hejdánek (autor) / Marta Kubišová (autor) / Jaroslav Šabata (autor)
 • Datum vzniku: 1. 9. 1978
 • ID záznamu: 3030

Charta 77 > výbor mírové ceny Monismanien prize

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ladislav Hejdánek (autor)
 • Datum vzniku: 4. 12. 1978
 • ID záznamu: 11016

Ladislav Hejdánek: From variations and reflections

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Ladislav Hejdánek (autor)
 • Datum vzniku: 1986
 • ID záznamu: 3172

Václav Havel or Living in Truth: Part Two - Sixteen texts for Václav Havel

 • Druh dokumentu: Úryvek z knihy / Esej / Dramatický text
 • Autor: Timothy Garton Ash (autor) / Jiří Gruša (autor) / Ladislav Hejdánek (autor) / Harry Järv (autor) / Pavel Kohout (autor) / Iva Kotrlá (autor) / Milan Kundera (autor) / Arthur Miller (autor) / Zdena Salivarová (autor) / Milan Šimečka (autor) / Josef Škvorecký (autor) / Tom Stoppard (autor) / Ludvík Vaculík (autor) / Jan Vladislav (editor)
 • Datum vzniku: 1986
 • ID záznamu: 54047
1