28 records
1 2 3

Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 12.08.1963
 • Record's ID: 53193

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav M. Havel (Author)
 • Date of origin: 28.08.1963
 • Record's ID: 53200

Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 30.03.1963
 • Record's ID: 53231

Večerní Praha 1963/?, str. 9: Další pokus o satiru

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Helena Šimková (Author)
 • Date of origin: 4. 12. 1963
 • Record's ID: 9736

Svobodné slovo 1963/?, str. ?: Nástup divadla absurdity

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Date of origin: 7. 12. 1963
 • Record's ID: 9747

Lidová demokracie 1963/?, str.?: Malé divadlo velkého významu

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Pavel Grym (Author)
 • Date of origin: 8. 12. 1963
 • Record's ID: 12946

Cestovní kancelář uděluje pochvalu za průvodcovskou činnost Boženě Havlové

 • Document's type: Miscellaneous texts
 • Date of origin: 29.6.1963
 • Record's ID: 51828

Literární noviny 1963/49, str. 8: Satira má na vybranou

 • Document's type: Press cutting
 • Author: Sergej Machonin (Author)
 • Date of origin: 7. 12. 1963
 • Record's ID: 12861

Plamen 1963/4: Vývoj herectví

 • Document's type: Poetry
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 01.01.1963
 • Record's ID: 52284

Večerní Praha 1963/?, str. 9: Další pokus o satiru

 • Document's type: Press cutting / Review
 • Author: Helena Šimková (Author)
 • Date of origin: 4. 12. 1963
 • Record's ID: 52256
1 2 3