3 records
1

Havlová, Božena > Vavrečka, Hugo

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Božena Havlová (Author)
 • Date of origin: 15. 3. 1945
 • Record's ID: 1454

Havlová, Božena > Vavrečková, Josefína

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Božena Havlová (Author)
 • Date of origin: 22. 1. 1947
 • Record's ID: 1456

Havlová, Božena, Havel, Václav > Vavrečková, Josefína

 • Document's type: Drawing / Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author) / Božena Havlová (Author)
 • Date of origin: 13. 1. 1947
 • Record's ID: 1455
1