46 záznamů
1 2 3 4 5

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 14.8.1964
 • ID záznamu: 51923

Žádost o vydání pasu Václava M. Havla

 • Druh dokumentu: Žádost
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 23.8.1964
 • ID záznamu: 52015

Havel, Ivan > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 25.06.1964
 • ID záznamu: 53181

Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 04.08.1964
 • ID záznamu: 53177

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12.08.1964
 • ID záznamu: 53205

Havel, Václav M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 16.08.1964
 • ID záznamu: 53203

Večerní Praha 1964/?, str.?: Kufr z Jiráskova Hronova

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Saša Mikšovic (autor)
 • Datum vzniku: 21. 8. 1964
 • ID záznamu: 23352

Lidová demokracie 1964/?, str.?: Večerní Brno na havlíčkovskou notu

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 6. 3. 1964
 • ID záznamu: 23611

Havel, Miloš > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Miloš Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10.9.1964
 • ID záznamu: 51917

Das Gartenfest. Berlín / Schiller-Theater

 • Druh dokumentu: Program
 • Datum vzniku: 01.01.1964
 • ID záznamu: 52282
1 2 3 4 5