27 záznamů
1 2 3

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., konec 40. let
 • ID záznamu: 53072

Havel, Václav + Havel, Ivan M. > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 51846

Vavrečková, Josefa > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52615

Vavrečková, Josefa > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52662

Vavrečková, Josefa > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52618

Vavrečková, Josefa > Havel, Ivan + Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., konec 40. let
 • ID záznamu: 53071

Vavrečková, Josefa > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josefa Vavrečková (autor)
 • Datum vzniku: nedat., konec 40. let
 • ID záznamu: 53130

Havel, Václav > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 53374

Havlová, Božena + Havel, Ivan + Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 40. léta
 • ID záznamu: 53104

Vavrečka, Ivan > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan Vavrečka (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 52610
1 2 3