3 záznamů
1

Mé vzpomínky. Kniha III. Doba studentská (materiály)

 • Druh dokumentu: Poznámky / Korespondence / Smlouva / Poezie / Album / Fotografie / Koncept / Projev / Brožura
 • Autor: D. Frisová (autor) / Václav M. Havel (autor) / Václav Havel (autor) / František Niklas (autor) / Dr. Plecháč (autor)
 • ID záznamu: 18334

Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Poznámky / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 50. léta
 • ID záznamu: 53105

Havel, Václav M. > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Poznámky / Korespondence
 • Autor: Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 09.06.1954
 • ID záznamu: 53050
1