3 záznamů
1

Mé vzpomínky. Kniha III. Doba studentská (materiály)

 • Druh dokumentu: Fotografie / Korespondence / Projev / Poezie / Album / Brožura / Poznámky / Smlouva / Koncept
 • Autor: D. Frisová (autor) / Václav M. Havel (autor) / Václav Havel (autor) / František Niklas (autor) / Dr. Plecháč (autor)
 • ID záznamu: 18334

Havel, Václav > Kliment, Alexandr

 • Druh dokumentu: Korespondence / Fotografie
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 70. léta 20. století
 • ID záznamu: 4500

Havel, Václav > Fára, Libor

 • Druh dokumentu: Korespondence / Fotografie
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., odesl. 7. 12. 1977
 • ID záznamu: 18512
1