27 záznamů
1 2 3

Havlová, Olga + Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 1992
 • ID záznamu: 33253

Havel, Václav + Havlová, Olga > Janouch, František

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: prosinec 1987
 • ID záznamu: 5831

Havel, Václav + Havlová, Olga > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 2.12.1974
 • ID záznamu: 52060

Havel, Václav + Havlová, Olga + Linhartová, Věra > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor) / Věra Linhartová (autor)
 • Datum vzniku: 13.06.1968
 • ID záznamu: 52973

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 21. 12. 1987
 • ID záznamu: 13166

Havel, Václav + Havlová, Olga > ?, ?

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 25. 4. 1993
 • ID záznamu: 22678

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 8. 1. 1979
 • ID záznamu: 13167

Havel, Václav + Havlová, Olga > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 80. léta 20. století
 • ID záznamu: 13159

Havel, Václav + Havlová, Olga > Juncker, Klaus

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 23. 7. 1992
 • ID záznamu: 21964

Jsem šťasten, že jsem zase tady…

 • Druh dokumentu: Poznámka / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 25. 04. 1993
 • ID záznamu: 49238
1 2 3