11 záznamů
1 2

Diskuse se členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)

 • Druh dokumentu: Debata / Rozhovor
 • Autor: Otta Bednářová (účastník debaty) / Jarmila Bělíková (účastník debaty) / Kamila Bendová (účastník debaty) / Petr Blažek (moderátor) / Ján Čarnogurský (účastník debaty) / Zina Freundová (účastník debaty) / Jiří Gruntorád (účastník debaty) / Václav Havel (účastník debaty) / Zbyněk Hejda (účastník debaty) / Přemysl Janýr (účastník debaty) / Alfréd Kocáb (účastník debaty) / Jan Litomiský (účastník debaty) / Václav Malý (účastník debaty) / Lenka Marečková (účastník debaty) / Michal Matzenauer (účastník debaty) / Jaroslav Pažout (moderátor) / Petr Pospíchal (účastník debaty) / Věra Roubalová (účastník debaty) / Jan Ruml (účastník debaty) / Anna Šabatová (účastník debaty) / Radek Schovánek (účastník debaty) / Jaroslav Suchý (účastník debaty) / Petruška Šustrová (účastník debaty) / Jakub S. Trojan (účastník debaty) / Petr Uhl (účastník debaty)
 • Datum vzniku: 19.10.2009
 • ID záznamu: 39347

Bednářová, Otta > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Blahopřání
 • Autor: Otta Bednářová (autor)
 • Datum vzniku: 3. 10. 2006
 • ID záznamu: 13656

Bednářová, Otka > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Otta Bednářová (autor)
 • Datum vzniku: 2. 11. 1992
 • ID záznamu: 4030

Bednářová, Otta > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Otta Bednářová (autor)
 • Datum vzniku: 20. 12. 1990
 • ID záznamu: 4694

The Olga Havel Foundation

 • Druh dokumentu: Kniha / Brožura
 • Autor: Otta Bednářová (editor)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 13327

Charta-für die Achziger Jahre

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Autor: Otta Bednářová (autor) / Libor Hajský (fotograf) / Karel Kolman (grafik)
 • Datum vzniku: 1990
 • ID záznamu: 22872

Bednářová, Otta > Havlová, Olga

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Otta Bednářová (autor)
 • Datum vzniku: 8. 7. 1988
 • ID záznamu: 26390

Bednářová, Otka > Havel, Václav + Havlová, Olga + Havel, Ivan

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Otta Bednářová (autor)
 • Datum vzniku: 16. 12. 1986
 • ID záznamu: 26309

Paternoster 1983/?, str. 57: Propustit Petra Uhla!

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Otta Bednářová (autor) / Václav Benda (autor) / Jiří Dienstbier (autor) / Václav Havel (autor) / Dana Němcová (autor)
 • Datum vzniku: 1983
 • ID záznamu: 10962

Bednářová, Otka > Havlová, Olga

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Otta Bednářová (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1981
 • ID záznamu: 26259
1 2