12 záznamů
1 2

Vyskočil, Ivan > Havel, Václav / Ivan Vyskočil > Franz, Vladimír

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Ivan Vyskočil (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 17. 5. 1999
 • ID záznamu: 6939

Smena 1965/?, str. ?: Večer ako návšteva: Interview na vašu žiadosť

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Vladimír Štefko (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 1. 1. 1965
 • ID záznamu: 4560

Palouš, Radim > Havel, Václav / Vyskočil, Ivan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Radim Palouš (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 17. 10. 1995
 • ID záznamu: 6807

Malé hry

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 1967
 • ID záznamu: 9081

Lidové noviny 1990/?, str.?: ?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Korespondence
 • Autor: Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 8. 11. 1990
 • ID záznamu: 20363

Kultura 1960/31, roč. 4, str. 3: Jak a co dál? Rokoko, Zábradlí, Semafor

 • Druh dokumentu: Debata / Novinový výstřižek
 • Autor: Vladimír Gabriel (účastník debaty) / Václav Havel (účastník debaty) / Jiří Lír (účastník debaty) / Milan Schulz (účastník debaty) / Jiří Suchý (účastník debaty) / Vladimír Vodička (účastník debaty) / Darek Vostřel (účastník debaty) / Jiří Vrba (účastník debaty) / Ivan Vyskočil (účastník debaty)
 • Datum vzniku: 4.8.1960
 • ID záznamu: 47875

Autostop. Praha / Divadlo Na zábradlí

 • Druh dokumentu: Program
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan Vyskočil (autor) / Václav Hudeček (režie)
 • Datum vzniku: březen 1961
 • ID záznamu: 24976

Autostop. Praha / Divadlo Na zábradlí

 • Druh dokumentu: Program
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 14. 3. 1961
 • ID záznamu: 4869

Autostop. Pátá hra Divadla Na zábradlí

 • Druh dokumentu: Kniha / Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 1961
 • ID záznamu: 2333

Autostop (strojopis)

 • Druh dokumentu: Dramatický text
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: únor 1961
 • ID záznamu: 4494
1 2