18 záznamů
1 2

Záznam do kroniky Hrádečku z 8.-23. dubna 1979

 • Druh dokumentu: Koncept
 • Autor: Václav M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 23. 4. 1979
 • ID záznamu: 18369

Mé vzpomínky. Kniha III. Doba studentská (materiály)

 • Druh dokumentu: Fotografie / Korespondence / Projev / Poezie / Album / Brožura / Poznámky / Smlouva / Koncept
 • Autor: D. Frisová (autor) / Václav M. Havel (autor) / Václav Havel (autor) / František Niklas (autor) / Dr. Plecháč (autor)
 • ID záznamu: 18334

Havel, Václav M. + Havlová, Božena + Havel, Václav > Havel, Ivan

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Václav M. Havel (autor) / Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 02.02.1958
 • ID záznamu: 52750

Havel, Václav M. + Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 21.09.1958
 • ID záznamu: 53488

Havel, Václav M. + Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 16.08.1953
 • ID záznamu: 53045

Havel, Václav M. + Havel, Václav > Havel, Ivan M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 30.11.1958
 • ID záznamu: 53478

Havel, Václav M. + Havel, Ivan + Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 15.09.1962
 • ID záznamu: 53253

Havel, Václav M. + Havel, Ivan + Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 25.09.1960
 • ID záznamu: 53245

Havel, Václav M. + Havel, Ivan + Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 26.05.1957
 • ID záznamu: 53236

Havel, Václav M. + Havel, Ivan + Havel, Václav > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Ivan M. Havel (autor) / Václav M. Havel (autor)
 • Datum vzniku: 08.09.1963
 • ID záznamu: 53219
1 2