20 záznamů
1 2

Contemporary World Drama 101: Václav Havel. A Book Review Essay

 • Druh dokumentu: Studie / Esej
 • Autor: Phillis Carey (autor)
 • Datum vzniku: 1991
 • ID záznamu: 25636

Herald Tribune 1986/?, str. ?: Orwell, From Personal Experience

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Megan Rosenfeld (autor)
 • Datum vzniku: 20. 8. 1986
 • ID záznamu: 25633

Letters 1993/2, Vol. 1, str. 1-3: A Discussion: Václav Havel, A performer of Political Thought

 • Druh dokumentu: Článek / Rozhovor
 • Autor: Jean Bethke Elshtain (autor) / Michael P. Hodges (autor)
 • Datum vzniku: jaro 1993
 • ID záznamu: 25623

Living in Lies: Václav Havel's Drama

 • Druh dokumentu: Studie / Esej
 • Autor: Phillis Carey (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 1991
 • ID záznamu: 25637

Michelman, Irving S. > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence / Obsah
 • Autor: Irving S. Michelman (autor)
 • Datum vzniku: 10. 10. 1997
 • ID záznamu: 25618

Michelman, Irving S. > Freimanová, Anna

 • Druh dokumentu: Korespondence / Obsah
 • Autor: Irving S. Michelman (autor)
 • Datum vzniku: 10. 8. 1997
 • ID záznamu: 25624

Myers, Kimberly S. > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Kimberly S. Myers (autor)
 • Datum vzniku: 2. 2. 1990
 • ID záznamu: 25634

New York Post 1987/?, str. ?: '1984'. What a Play!

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: Clive Barnes (autor)
 • Datum vzniku: 22. 7. 1987
 • ID záznamu: 25631

Perspectives on Political Science 1992/4,Vol. 21, str. 207-211: A Man for This Season: Václav Havel on Freedom and Responsibility

 • Druh dokumentu: Studie / Článek
 • Autor: Jean Bethke Elshtain (autor)
 • Datum vzniku: podzim 1992
 • ID záznamu: 25622

The European Studies Journal 1998/1, Vol. XV, str. 2-19: The Spirit from Below. A Theoretical Approach to Václav Havel´s Temptation

 • Druh dokumentu: Studie / Článek
 • Autor: Joan Erben (autor)
 • Datum vzniku: jaro 1998
 • ID záznamu: 25628
1 2