Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    1888    slovensky    2017  
11 záznamů
1 2

"Tu stojím, inak nemôžem...". Reformácia od počiatkov do súčasnosti

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Markéta Doležalová (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54507

1989. Rok zmeny = 1989. Year of Change

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53850

Biskup Štefan Barnáš

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Róbert Letz (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54894

Kuriéri Božieho slova. Skúsenosť a dar

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Marian Szczepanowicz (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53988

Pamäť národa 2017/1, roč. XIII

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 53760

Pamäť národa 2017/3, roč. XIII

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54112

Pamäť národa 2017/4, roč. XIII

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54321

Ploty, múry, hranice

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Miroslav Pollák (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54893

Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945-1989

 • Druh dokumentu: Sborník / Kniha
 • Autor: Peter Jašek (editor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 48654

Prvý slovenský parlament. Snem Slovenskej republiky a jeho legislatvna činnosť

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Ondrej Podolec (autor)
 • Datum vzniku: 2017
 • ID záznamu: 54890
1 2