2 záznamů
1

Národná obroda 1992/?: Život sa skladá zo všedných dní. S Olgou Havlovou pri šálke kávy

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Olga Havlová (autor) / František Pačes (fotograf) / Alena Waleková (redaktor)
  • Datum vzniku: 16.11.1992
  • ID záznamu: 46171

Národní obroda 1992/?, str. ?: Sloboa je najväčší dar

  • Druh dokumentu: Rozhovor / Článek / Novinový výstřižek
  • Autor: Branislav Janík (autor) / František Pačes (autor)
  • Datum vzniku: 10. 7. 1992
  • ID záznamu: 32132
1