5 záznamů
1

Ein Muttertheater jenseit der Sprachgrenze

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov
 • Autor: Hans Haider (autor)
 • Datum vzniku: 11. 6. 1999
 • ID záznamu: 11476

Předmluva ke knize vybrané eseje Václava Havla

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1.1.1999
 • ID záznamu: 38194

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla do sborníku o kardinálu Jánu Korcovi

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 4.2.1999
 • ID záznamu: 38954

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla ke knize "Politická filozofie", vybraných projevů a článků Jeho Svatosti dalajlamy

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 4.2.1999
 • ID záznamu: 38567

Předmluva prezidenta republiky Václava Havla pro knihu fotografií velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze z roku 1989

 • Druh dokumentu: Předmluva - Doslov
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 8.7.1999
 • ID záznamu: 38577
1