3 záznamů
1

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 14. 4. 1987
 • ID záznamu: 33083

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 11. 10. 1987
 • ID záznamu: 33186

Západ 1987/5, roč. IX, str. 13-15: Timeo Danaos

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 5.10.1987
 • ID záznamu: 50599
1