34 záznamů
1 2 3 4

Bass, Eduard > Havlová, Božena

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1944
 • ID záznamu: 52551

Goldstűcker, Eduard / Procházka, Jan > Novotný Antonín, prezident ČSSR

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor) / Eduard Goldstűcker (autor)
 • Datum vzniku: 7. 2. 1968
 • ID záznamu: 53763

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 26.03.1945
 • ID záznamu: 52557

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 27.02.1945
 • ID záznamu: 52558

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 28.02.1945
 • ID záznamu: 52559

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 28.03.1945
 • ID záznamu: 52560

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 30.04.1945
 • ID záznamu: 52561

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 15.02.1945
 • ID záznamu: 52647

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 01.02.1945
 • ID záznamu: 52592

Hartvich, Antonín > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Zdeněk Hruška (autor)
 • Datum vzniku: 20.02.1945
 • ID záznamu: 52596
1 2 3 4