2 záznamů
1

Index on Censorship 1983/6, roč. 12, str. 3-7: Václav Havel: I take the side of truth.

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Václav Havel (autor) / Antoine Spire (autor)
  • Datum vzniku: 3. 4. 1983
  • ID záznamu: 8998

Index on censorship 1983/6, str. 3: I take the side of truth

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Václav Havel (autor) / Antoine Spire (autor)
  • Datum vzniku: prosinec 1983
  • ID záznamu: 13987
1