Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    1888    Telegram  
15 záznamů
1 2

Havel, Václav > Popkin, Henry

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1.6.1973
 • ID záznamu: 52116

Havel, Václav/ Havel, Ivan M. ˃ Hejdánek, Ladislav

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Telegram / Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 9. května 1987
 • ID záznamu: 53867

Havel, Ivan M. + Havlová, Květa > Havel, Václav M. + Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Telegram / Korespondence
 • Autor: Ivan M. Havel (autor) / Květa Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 12.12.1970
 • ID záznamu: 51847

Vavrečka, Ivan > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Telegram / Korespondence
 • Autor: Ivan Vavrečka (autor)
 • Datum vzniku: 14.12.1970
 • ID záznamu: 51848

Telegram Boženě Havlové

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Datum vzniku: 06.12.1965
 • ID záznamu: 53225

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12.1.1970
 • ID záznamu: 52108

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 14.11.1968
 • ID záznamu: 52975

Telegram Václavu Havlovi od Jiřího Kuběny

 • Druh dokumentu: Telegram
 • Autor: Jiří Kuběna (autor)
 • Datum vzniku: 03.12.1963
 • ID záznamu: 52943

Patsch, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Telegram / Korespondence
 • Datum vzniku: 18.1.1965
 • ID záznamu: 51972

Urbanová, ? + Subová, ? + Lebeda, ? > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Telegram
 • Datum vzniku: 11.09.1967
 • ID záznamu: 52909
1 2