Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    PFlang    1978  
219 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

§203

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1978
 • ID záznamu: 664

§202

 • Druh dokumentu: Esej / Fejeton
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 17. 1. 1978
 • ID záznamu: 19245

§202

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 17. 1. 1978
 • ID záznamu: 662

§ 203 (strojopis)

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1978
 • ID záznamu: 13154

§ 203 (strojopis)

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1978
 • ID záznamu: 12152

§ 203

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1978
 • ID záznamu: 19244

Zpráva o mém případu

 • Druh dokumentu: Zpráva
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 20. 3. 1978
 • ID záznamu: 19415

Zpráva o mé účasti na plesu železničářů

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 20. 3. 1978
 • ID záznamu: 663

Weltwoche 1978/? , str. ?: Ironie, die weh tut. Schweizer Erstaufführung von Václav Havels <<Varnissage>> und <<Audienz>> im Schauspielerhaus

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Dieter Bachmann (autor)
 • Datum vzniku: 1. 2. 1978
 • ID záznamu: 3407

Vzpomínky (Naděžda rusky znamená naděje)

 • Druh dokumentu: Kniha / Samizdat
 • Autor: Naděžda Mandelštamová (autor)
 • Datum vzniku: 1978
 • ID záznamu: 7446
1 2 3 4 5 > >>