2 záznamů
1

Mé vzpomínky. Kniha III. Doba studentská (materiály)

  • Druh dokumentu: Fotografie / Korespondence / Projev / Poezie / Album / Brožura / Poznámky / Smlouva / Koncept
  • Autor: D. Frisová (autor) / Václav M. Havel (autor) / Václav Havel (autor) / František Niklas (autor) / Dr. Plecháč (autor)
  • ID záznamu: 18334

Hrádecká konferenční hymna

  • Druh dokumentu: Poezie
  • Autor: Dr. Plecháč (autor)
  • Datum vzniku: 18. 7. 1923
  • ID záznamu: 18340
1