2 záznamů
1

Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život 1965/5, roč. 7, str. 16-28: Hodnoty a čas

  • Druh dokumentu: Anketa / Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Adolf Branald (autor) / Miroslav Drozd (autor) / Václav Havel (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Jaroslav Opavský (autor) / Jiří Šetlík (autor) / Ota Šik (autor) / Josef Škvorecký (autor) / Lubomír Sochor (autor) / Pavol Števček (autor) / Ladislav Ťažký (autor)
  • Datum vzniku: květen 1965
  • ID záznamu: 23489

Die Benachrichtigung. Wien / Akademietheater

  • Druh dokumentu: Program / Rozhovor / Poezie
  • Autor: Jan Grossman (autor) / Václav Havel (autor) / Olga Havlová (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Fridrich Jünger (autor) / Eva Kantůrková (autor) / Arthur Koestler (autor) / Antoine Spire (autor)
  • Datum vzniku: 29. 8. 1983
  • ID záznamu: 14006
1