8 záznamů
1

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 12.03.1947
 • ID záznamu: 53094

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 04.01.1947
 • ID záznamu: 53100

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 08.01.1947
 • ID záznamu: 53103

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 09.01.1947
 • ID záznamu: 53096

Havlová, Božena > Vavrečková, Josefína

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 22. 1. 1947
 • ID záznamu: 1456

Havlová, Božena, Havel, Václav > Vavrečková, Josefína

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 13. 1. 1947
 • ID záznamu: 1455

Poznámky Boženy Havlové

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 1.1.1947
 • ID záznamu: 53643

Vzpomínka na T. G. Masaryka

 • Druh dokumentu: Kresba / Článek
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 7.3.1947
 • ID záznamu: 51486
1