17 záznamů
1 2

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 22.01.1946
 • ID záznamu: 53066

Havlová, Božena > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 01.11.1921
 • ID záznamu: 53391

Havlová, Božena > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 01.01.1929
 • ID záznamu: 53393

Havlová, Božena > Žáková, Štěpánka

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 26.02.1928
 • ID záznamu: 53376

Havlová, Božena, Havel, Václav > Vavrečková, Josefína

 • Druh dokumentu: Kresba / Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 13. 1. 1947
 • ID záznamu: 1455

Hrací karty namalované Boženou Havlovou

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 30. léta
 • ID záznamu: 51459

Ilustrace Boženy Havlové

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 30. léta
 • ID záznamu: 51568

Kresba Boženy Havlové

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., 40. léta
 • ID záznamu: 51569

Kresba Boženy Havlové

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: nedat., druhá pol. 30. let 20. století
 • ID záznamu: 54694

Kronika I.A.

 • Druh dokumentu: Kresba / Kronika
 • Autor: Václav Havel (autor) / Božena Havlová (autor)
 • Datum vzniku: 1948
 • ID záznamu: 53511
1 2