13 záznamů
1 2

The Sakharov Award. Nomination Form

 • Druh dokumentu: Různé texty
 • Autor: Miloš Forman (autor) / Milan Kundera (autor) / Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 5. 8. 1992
 • ID záznamu: 33210

Sparr, Marianne > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Marianne Sparr (autor)
 • Datum vzniku: 12. 8. 1988
 • ID záznamu: 33089

Škvorecký, Josef > Sparr, Marianne

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 29. 8. 1988
 • ID záznamu: 33151

Škvorecký, Josef > Coles, Laura M.

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: 26. 8. 1984
 • ID záznamu: 33130

Skilling, H. Gordon > ?, ?

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Harold Gordon Skilling (autor)
 • Datum vzniku: 26. 8. 1988
 • ID záznamu: 33268

Riggan, William > Kučera, Miloš

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: William Riggan (autor)
 • Datum vzniku: 8. 8. 1984
 • ID záznamu: 33262

Los Angeles Herald Examiner 1981/?, str.?: Czechoslovakian suppression

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Jiří Breber (autor)
 • Datum vzniku: 15. 8. 1981
 • ID záznamu: 33099

Index on Censorship 1984/4, str. 6-8: Doctor honoris causa Václav Havel

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Karel Kyncl (autor)
 • Datum vzniku: srpen 1984
 • ID záznamu: 33213

Hartmann, Malte > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Malte Hartmann (autor)
 • Datum vzniku: 12. 8. 1976
 • ID záznamu: 33289

Forman, Shepard > Škvorecký, Josef

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Shepard Forman (autor)
 • Datum vzniku: 7. 8. 1983
 • ID záznamu: 33196
1 2