25 záznamů
1 2 3

§ 203 (strojopis)

 • Druh dokumentu: Esej
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1978
 • ID záznamu: 13154

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor) / Aleš Lamr (ilustrátor)
 • Datum vzniku: 1997
 • ID záznamu: 13181

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 4. 10. 1986
 • ID záznamu: 13171

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 10. 1991
 • ID záznamu: 13168

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: říjen 1996
 • ID záznamu: 13178

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12. 10. 2000
 • ID záznamu: 13175

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 18. 10. 2002
 • ID záznamu: 13177

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 10. 12. 1998
 • ID záznamu: 13180

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Blahopřání
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 12. 6. 2007
 • ID záznamu: 13172

Havel, Václav > Bednářová, Otta

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 28. 10. 1999
 • ID záznamu: 13182
1 2 3