4 záznamů
1

Záznam do kroniky Hrádečku z 8.-23. dubna 1979

 • Druh dokumentu: Koncept
 • Autor: Václav M. Havel (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 23. 4. 1979
 • ID záznamu: 18369

Noc na Havlově

 • Druh dokumentu: Kresba
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1952
 • ID záznamu: 18362

Mé vzpomínky. Kniha III. Doba studentská (materiály)

 • Druh dokumentu: Fotografie / Korespondence / Projev / Poezie / Album / Brožura / Poznámky / Smlouva / Koncept
 • Autor: D. Frisová (autor) / Václav M. Havel (autor) / Václav Havel (autor) / František Niklas (autor) / Dr. Plecháč (autor)
 • ID záznamu: 18334

Domovní řád Havlova

 • Druh dokumentu: Koncept
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 1. 8. 1954
 • ID záznamu: 18367
1