2 záznamů
1

Západ 1986/2, roč. VIII, str. 15-16: Rozhovor s Pavlem Tigridem

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Pavel Tigrid (autor) / Pavel Pecháček (redaktor)
  • Datum vzniku: duben 1986
  • ID záznamu: 50621

Lotyšsko / Jürmale: beseda s intelektuály

  • Druh dokumentu: Debata
  • Autor: Václav Havel (účastník debaty) / Pavel Tigrid (účastník debaty)
  • Datum vzniku: 15. 4. 1996
  • ID záznamu: 17251
1