Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    PF    slovensky    1965  
70 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Smena 1965/?, str. ?: Večer ako návšteva: Interview na vašu žiadosť

 • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
 • Autor: Vladimír Štefko (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
 • Datum vzniku: 1. 1. 1965
 • ID záznamu: 4560

Amatérská scéna 1965/?, str.4-5: Má ochotnícke divadlo budúcnosť?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Vladimír Štefko (autor)
 • Datum vzniku: 1965
 • ID záznamu: 23192

Vyrozumenie: hra v dvanástich obrazoch

 • Druh dokumentu: Dramatický text / Kniha
 • Autor: Václav Havel (autor) / Milan Lasica (překlad)
 • Datum vzniku: 1965
 • ID záznamu: 5319

Kulturny život 1965/51-52, str.?: Anketa

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Anketa
 • Datum vzniku: 1965
 • ID záznamu: 23670

Kultúrny život 1965/?, str.?: Nakladatelství Mladá fronta. Edičný plán na rok 1965

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 2. 1. 1965
 • ID záznamu: 23468

Kultúrny život 1965/3, str. 8: Chýbajúci prúd

 • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
 • Autor: Jan Císař (autor)
 • Datum vzniku: 16. 1. 1965
 • ID záznamu: 4581

Kultúrny život 1965/?, str. ?: Dialóg na zábradlí

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Katarína Hrabovská (autor)
 • Datum vzniku: 23. 1. 1965
 • ID záznamu: 4582

Bibliografický katalóg „Slovenské knihy“ 1965/?, str.?: Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 2. 2. 1965
 • ID záznamu: 23551

Večerník Bratislava 1965/?, str.?: ? Kto, kde, kedy, ako, prečo, čo? Uhdeho Kráľ Vávra na Novej Scéne

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Autor: M. G. (autor)
 • Datum vzniku: 11. 2. 1965
 • ID záznamu: 23448

Kultúrny život 1965/?, str. ?: Tynan, Havel, Ionesco

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 5. 3. 1965
 • ID záznamu: 9721
1 2 3 4 5 > >>