Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    PF    1977    ÚNOR  
25 záznamů
1 2 3

L´intelligenza civile. Benátky / Teatro stabile

 • Druh dokumentu: Program / Brožura
 • Datum vzniku: únor 1977
 • ID záznamu: 33383

Notizen über Kontakte mit Prag

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: únor 1977
 • ID záznamu: 23088

Arbeiter Zeitung 1977/31, str. ?: Man spricht davon

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Manfred Scheuch (autor)
 • Datum vzniku: 1. 2. 1977
 • ID záznamu: 3440

Zdeněk Mlynář: Politická situace kolem Charty 77. Pokus o bilanci za leden 77.

 • Druh dokumentu: Článek / Analýza
 • Autor: Zdeněk Mlynář (autor)
 • Datum vzniku: únor 1977
 • ID záznamu: 54120

Frankfurter Allgemeine Zeitung 1977/?, str. ?: Von der Pflicht, sich gegen Unrecht zu wehren

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Jan Patočka (autor)
 • Datum vzniku: 2. 2. 1977
 • ID záznamu: 11079

Československo: Fašismus s lidskou tváří

 • Druh dokumentu: Článek
 • Autor: George Ross (autor)
 • Datum vzniku: 2. 2. 1977
 • ID záznamu: 53926

Patočka, Jan + Hájek, Jiří ˃ Federální shromáždění ČSSR

 • Druh dokumentu: Prohlášení / Korespondence
 • Autor: Jiří Hájek (autor) / Jan Patočka (autor)
 • Datum vzniku: 3. 2. 1977
 • ID záznamu: 53906

Gesprächnotiz. Telefonat mit Frau Havel am 7. 2. 1977

 • Druh dokumentu: Korespondence / Telefonát
 • Autor: Klaus Juncker (autor)
 • Datum vzniku: 7. 2. 1977
 • ID záznamu: 22986

Zdráhalová, Marie + Zdráhal, Artur ˃ Vaculík, Ludvík

 • Druh dokumentu: Prohlášení / Korespondence
 • Autor: Arthur Zdráhal (autor) / Marie Zdráhalová (autor)
 • Datum vzniku: 7. 2. 1977
 • ID záznamu: 53903

Neue Zürcher Zeitung 1977/32, str. 17-18: Nachrichten von Prager Theater „Hinter Schloss und Riegel“

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 8. 2. 1977
 • ID záznamu: 11080
1 2 3