2 záznamů
1

Smena 1965/?, str. ?: Večer ako návšteva: Interview na vašu žiadosť

  • Druh dokumentu: Rozhovor / Novinový výstřižek
  • Autor: Vladimír Štefko (autor) / Ivan Vyskočil (autor)
  • Datum vzniku: 1. 1. 1965
  • ID záznamu: 4560

Amatérská scéna 1965/?, str.4-5: Má ochotnícke divadlo budúcnosť?

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
  • Autor: Vladimír Štefko (autor)
  • Datum vzniku: 1965
  • ID záznamu: 23192
1