Všechny dokumenty    
 Jiří Hájek    PF    1965    KVĚTEN  
45 záznamů
1 2 3 4 5

Politika 1965/?, str. 12: Birokratsko otućenje. „Drugarsko veče” Vaclava Havela u režiji Ljubomira Draškića

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Eli Finci (autor)
 • Datum vzniku: 1. 5. 1965
 • ID záznamu: 9855

Vpřed 1965/?, str.?: Již posedmé

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Jiří Mísař (autor)
 • Datum vzniku: 1. 5. 1965
 • ID záznamu: 23204

Plamen 1965/?, str. 174-175: Nový impuls „malého“ divadla

 • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
 • Autor: Jaroslav Opavský (autor)
 • Datum vzniku: květen 1965
 • ID záznamu: 4684

Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život 1965/5, roč. 7, str. 16-28: Hodnoty a čas

 • Druh dokumentu: Anketa / Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Adolf Branald (autor) / Miroslav Drozd (autor) / Václav Havel (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Jaroslav Opavský (autor) / Jiří Šetlík (autor) / Ota Šik (autor) / Josef Škvorecký (autor) / Lubomír Sochor (autor) / Pavol Števček (autor) / Ladislav Ťažký (autor)
 • Datum vzniku: květen 1965
 • ID záznamu: 23489

Književne novine 1965/?, str. ?: Vreme Satire

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Petar Volk (autor)
 • Datum vzniku: 1. 5. 1965
 • ID záznamu: 9856

Prague News Letter 1965/?, str.?: Director describes Czech Theatre´s Quest for Truth

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 1. 5. 1965
 • ID záznamu: 12975

Plamen 1965/?, str. 113-121: My a svět: Dokončení mezinárodní ankety o naší literatuře a kultuře ve světě

 • Druh dokumentu: Anketa / Novinový výstřižek
 • Autor: Inna Bernštejnová (autor) / Phillip Bonosky (autor) / Božidar Borko (autor) / Pál E. Fehér (autor) / Bratko Kreft (autor) / Sergej Nikolskij (autor) / Mauricio Rocencof (autor) / Miroslav Vaupotić (autor)
 • Datum vzniku: 1. 5. 1965
 • ID záznamu: 4652

Amatérská scéna 1965/?, str.5-8: Specifika ochotnické dramaturgie. Dramaturgické možnosti mladého divadla

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Miroslav Etzler (autor)
 • Datum vzniku: květen 1965
 • ID záznamu: 23262

Rowohlt Theater Verlag 1965/5, str.?: Nachrichten Mai 1965

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Recenze
 • Datum vzniku: květen 1965
 • ID záznamu: 23753
1 2 3 4 5