2 záznamů
1

Plamen. Měsíčník pro literaturu, umění a život 1965/5, roč. 7, str. 16-28: Hodnoty a čas

  • Druh dokumentu: Anketa / Novinový výstřižek / Rozhovor
  • Autor: Adolf Branald (autor) / Miroslav Drozd (autor) / Václav Havel (autor) / Bohumil Hrabal (autor) / Jaroslav Opavský (autor) / Jiří Šetlík (autor) / Ota Šik (autor) / Josef Škvorecký (autor) / Lubomír Sochor (autor) / Pavol Števček (autor) / Ladislav Ťažký (autor)
  • Datum vzniku: květen 1965
  • ID záznamu: 23489

Kultúrny život 1965/?, str.?: Na inej strune

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Anketa
  • Autor: Jan Grossman (autor) / Václav Havel (autor) / Pavol Horov (autor) / Anton Hykisch (autor) / Josef Kainar (autor) / Jozef Kot (autor) / Oldřich Mikulášek (autor) / Jiří Pištora (autor) / Karel Ptáčník (autor) / Ladislav Ťažký (autor)
  • Datum vzniku: 18. 6. 1965
  • ID záznamu: 23698
1