9 záznamů
1

Amatérská scéna 1964/?, str.23: ...že trocha poezie...

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Vladimír Justl (autor)
 • Datum vzniku: 1. 6. 1964
 • ID záznamu: 23244

Sever 1964/?, str.?: Zahradní slavnost

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 2. 6. 1964
 • ID záznamu: 23348

Divadelní noviny 1964/23, roč. VII, str. 2: Taky úroveň diskuse...

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Otakar Rydlo (autor)
 • Datum vzniku: 3. 6. 1964
 • ID záznamu: 23547

Nový život 1964/?, str.?: Hrají dobré divadlo

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 11. 6. 1964
 • ID záznamu: 23287

Sever 1964/?, str.?: Dramaturgie na jedničku

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: 16. 6. 1964
 • ID záznamu: 12886

Divadelní noviny 1964/24, roč. VII, str. 4: Části proti celku

 • Druh dokumentu: Recenze / Novinový výstřižek
 • Autor: Eva Uhlířová (autor)
 • Datum vzniku: 17. 6. 1964
 • ID záznamu: 23732

Divadelní noviny 1964/24, roč. VII, str. 4: Hledá se Paravan

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Aleš Fuchs (autor)
 • Datum vzniku: 17. 6. 1964
 • ID záznamu: 23510

Literární noviny 1964/?, str. ?: Drama v povětří

 • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
 • Autor: Milan Lukeš (autor)
 • Datum vzniku: 21. 6. 1964
 • ID záznamu: 4567

Spandauer Volksblatt 1964/5492, str. ?: Wie wird in Prag Theater gespielt?

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Eugène Delmas (autor)
 • Datum vzniku: 26. 6. 1964
 • ID záznamu: 22690
1