12 záznamů
1 2

Poznámky a kontaky Jaroslavy Dutkové

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Jaroslava Dutková (autor)
 • Datum vzniku: 2003
 • ID záznamu: 10410

Poznámky a kontakty Jaroslavy Dutkové

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Jaroslava Dutková (autor)
 • Datum vzniku: 2003
 • ID záznamu: 10408

Poznámky a kontakty Jaroslavy Dutkové

 • Druh dokumentu: Poznámky
 • Autor: Jaroslava Dutková (autor)
 • Datum vzniku: 2003
 • ID záznamu: 10409

Návrh vyjádření pro deník Právo

 • Druh dokumentu: Prohlášení
 • Autor: Jaroslava Dutková (autor) / Jakub Hladík (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [2003-2011]
 • ID záznamu: 10395

Havel, Václav > Stapleton, Craig

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [2003-2011]
 • ID záznamu: 10346

Havel, Václav > Palouš, Martin

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: jaro 2003
 • ID záznamu: 10380

Havel, Václav > Kohout, Pavel

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: duben 2003
 • ID záznamu: 10349

Havel, Václav > Gates, Bill

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [březen-květen 2003]
 • ID záznamu: 10378

Havel, Václav > Dutková, Jaroslava

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 11. 12. 2003
 • ID záznamu: 10374

Havel, Václav > Blažek, ?

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: nedat., [2003-2011]
 • ID záznamu: 10350
1 2