2 záznamů
1

Libros 1990/98, str. 1: Palabras liberadoras

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
  • Autor: Iury Lech (autor)
  • Datum vzniku: 24. 11. 1990
  • ID záznamu: 4341

EL País 1990/?, str. 14-16: Cartas a Olga

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
  • Autor: Václav Havel (autor) / Monika Zgustová (překlad)
  • Datum vzniku: 23. 9. 1990
  • ID záznamu: 4350
1