238 záznamů
1 2 3 4 5 > >>

Západ 1986/6, roč. VIII, str. 10-11: Trivialita či netrivialita faktů: Povzdechy pedagoga

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Ota Ulč (autor)
 • Datum vzniku: prosinec 1986
 • ID záznamu: 50613

Západ 1986/4, roč. VIII, str. 21-23: Zpráva o perzekuci čs. Intelektuálů

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Ján Mlynárik (autor)
 • Datum vzniku: srpen 1986
 • ID záznamu: 50618

Západ 1986/4, roč. VIII, str. 15-17: Provedení vyvezení. Na okraj nového švýcarského filmu Das kalte Paradies

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Petr Topol (autor)
 • Datum vzniku: srpen 1986
 • ID záznamu: 50615

Západ 1986/3, roč. VIII, str. 19: Po jaru přišla zima

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Datum vzniku: červen 1986
 • ID záznamu: 50491

Západ 1986/2, roč. VIII, str. 9-14: Deziluze a poznání

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Jiří Lederer (autor)
 • Datum vzniku: duben 1986
 • ID záznamu: 50622

Západ 1986/2, roč. VIII, str. 22-24: Animovaný svět Jana Švankmajera

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Jan Uhde (autor)
 • Datum vzniku: duben 1986
 • ID záznamu: 50619

Západ 1986/2, roč. VIII, str. 15-16: Rozhovor s Pavlem Tigridem

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Rozhovor
 • Autor: Pavel Tigrid (autor) / Pavel Pecháček (redaktor)
 • Datum vzniku: duben 1986
 • ID záznamu: 50621

Západ 1986/1, roč. VIII, str. 8-11: Týden napůl ve Staré zemi

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Josef Škvorecký (autor)
 • Datum vzniku: únor 1986
 • ID záznamu: 50627

Západ 1986/1, roč. VIII, str. 29-30: Frankfurtský knižní veletrh z jiné strany

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Ota Filip (autor)
 • Datum vzniku: únor 1986
 • ID záznamu: 50623

Wordt Vervolgd 1986/?, str. 7-8: Conformist en dissident

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek
 • Autor: Hilde Pach (autor)
 • Datum vzniku: 1. 4. 1986
 • ID záznamu: 16171
1 2 3 4 5 > >>