2 záznamů
1

Slovenské pohľady 1968/2, str.59-76: O Dramaturgickom kontrapunkte. Dráma ako vynález

  • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
  • Autor: Peter Karvaš (autor)
  • Datum vzniku: únor 1968
  • ID záznamu: 23583

Reportér 1968/?, str. 1-11: Otevřené otázky

  • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
  • Autor: Peter Karvaš (autor)
  • Datum vzniku: 17. 7. 1968
  • ID záznamu: 4502
1