3 záznamů
1

Slovenské pohľady 1968/2, str.59-76: O Dramaturgickom kontrapunkte. Dráma ako vynález

 • Druh dokumentu: Novinový výstřižek / Článek
 • Autor: Peter Karvaš (autor)
 • Datum vzniku: únor 1968
 • ID záznamu: 23583

Reportér 1968/?, str. 1-11: Otevřené otázky

 • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
 • Autor: Peter Karvaš (autor)
 • Datum vzniku: 17. 7. 1968
 • ID záznamu: 4502

Nová svoboda 1965/?, str. 1-?: Diskuse o Karvašově Velké paruce: Slovo autora

 • Druh dokumentu: Článek / Novinový výstřižek
 • Autor: Peter Karvaš (autor)
 • Datum vzniku: 22. 8. 1965
 • ID záznamu: 4575
1