14 records
1 2

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Božena Havlová (Author)
 • Date of origin: 04.01.1947
 • Record's ID: 53100

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Božena Havlová (Author)
 • Date of origin: 08.01.1947
 • Record's ID: 53103

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Božena Havlová (Author)
 • Date of origin: 09.01.1947
 • Record's ID: 53096

Havel, Ivan > Havlová, Božena

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Ivan M. Havel (Author)
 • Date of origin: 10.01.1947
 • Record's ID: 52945

Havel, Václav > Havel, Václav M.

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 12.01.1947
 • Record's ID: 53070

Dětská kresba Ivana M. Havla

 • Document's type: Drawing
 • Author: Ivan M. Havel (Author)
 • Date of origin: 25.01.1947
 • Record's ID: 52887

Dětská kresba Václava Havla

 • Document's type: Drawing
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 25.01.1947
 • Record's ID: 52890

Dětská kresba Václava Havla

 • Document's type: Drawing
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 24.02.1947
 • Record's ID: 52889

Havlová, Božena > Havel, Václav M.

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Božena Havlová (Author)
 • Date of origin: 12.03.1947
 • Record's ID: 53094

Vavrečka, Hugo > Havel, Václav M.

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Hugo Vavrečka (Author)
 • Date of origin: 14.03.1947
 • Record's ID: 53064
1 2