Všechny dokumenty    
     Korespondence    slovensky  
47 záznamů
1 2 3 4 5

Ale snad i pro toto jsme žili, ne?. Výber z korešpondencie Milana Petruska a Aleny Miltovej s Martinom Bútorom a Zorou Bútorovou. 1985-1989

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Martin Bútora (autor) / Zora Bútorová (autor) / Alena Miltová (autor) / Miloslav Petrusek (autor)
 • Datum vzniku: 1.1.2016
 • ID záznamu: 53809

Šimečková, Marta > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / E-mail
 • Autor: Václav Havel (autor) / Marta Šimečková (autor)
 • Datum vzniku: 26. 9. 2008
 • ID záznamu: 10799

Hartl, Peter > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: Peter Hartl (autor) / Václav Havel (autor)
 • Datum vzniku: 20. 12. 2007
 • ID záznamu: 10815

Frankovská, Sylvia > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Blahopřání / Korespondence
 • Autor: Sylvia Frankovská (autor)
 • Datum vzniku: 5. 10. 2006
 • ID záznamu: 13478

Valjan, Jan > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Blahopřání / E-mail
 • Autor: Jan Valjan (autor)
 • Datum vzniku: 5. 10. 2006
 • ID záznamu: 13680

Rumman, Jozef > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Blahopřání
 • Autor: Jozef Rumman (autor)
 • Datum vzniku: 3. 10. 2006
 • ID záznamu: 13574

Kán, František > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Blahopřání
 • Autor: František Kán (autor)
 • Datum vzniku: nedat., říjen 2006
 • ID záznamu: 13650

Hájíček, Jaroslav > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Pozvánka
 • Autor: Jaroslav Hájíček (autor)
 • Datum vzniku: 10. 1. 2003
 • ID záznamu: 9694

Vokušová, Naďa + Skalský, Vladimír > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Korespondence / Žádost
 • Autor: Vladimír Skalský (autor) / Naďa Vokušová (autor)
 • Datum vzniku: 3. 11. 1997
 • ID záznamu: 13288

Vokušová, Naďa + Skalský, Vladimír > Havel, Václav

 • Druh dokumentu: Žádost / Rozhovor / Podklady kanceláře / Korespondence
 • Autor: Vladimír Skalský (autor) / Naďa Vokušová (autor)
 • Datum vzniku: 1. 10. 1997
 • ID záznamu: 13289
1 2 3 4 5