Všechny dokumenty    
     1985    polsky  
3 záznamů
1

Siła bezsilnych / Słabość wszechmocnych

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Datum vzniku: 1985
 • ID záznamu: 32828

Kultura Niezależna 1985/10, str. 32-37: Dramaty i eseje Václava Havla

 • Druh dokumentu: Recenze / Článek
 • Autor: Jan Dębicki (autor)
 • Datum vzniku: 1985
 • ID záznamu: 244

Janouch, František > Wałęsa, Lech

 • Druh dokumentu: Korespondence
 • Autor: František Janouch (autor)
 • Datum vzniku: 6. 3. 1985
 • ID záznamu: 6036
1