Všechny dokumenty    
     1965    Brožura    Brožura    LEDEN  
4 záznamů
1

Das Gartenfest. Wien / Volkstheater Wien

 • Druh dokumentu: Program / Brožura
 • Autor: Václav Havel (autor) / Leon Epp (režie)
 • Datum vzniku: 1965
 • ID záznamu: 9840

Repertoár malé scény 1965/9, roč. 3 1965/?

 • Druh dokumentu: Brožura / Periodikum
 • Datum vzniku: 1965
 • ID záznamu: 12350

Helikon 1965/1

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Datum vzniku: 1965
 • ID záznamu: 12351

Zahradní slavnost. Gottwaldov/Divadlo pracujících Gottwaldov

 • Druh dokumentu: Program / Brožura
 • Autor: Otakar Roubínek (autor) / Roztislav Zahradníček (fotograf) / Josef Ruszelák (grafik)
 • Datum vzniku: 1. 1. 1965
 • ID záznamu: 23719
1