Všechny dokumenty    
     2003    2019    LEDEN  
37 záznamů
1 2 3 4

Barrandovská bohéma?. Bylo jednou jedno filmové studio, kterým prošly dějiny

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Pavel Taussig (autor)
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55422

Paměť a dějiny 2019/01, roč. XIII 2019/?

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55435

Pamäť národa 2019/2, roč. XV 2019/?

 • Druh dokumentu: Periodikum
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55433

Securitas imperii 35 (02/2019)

 • Druh dokumentu: Sborník
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55432

Výroční zpráva 2018. Plány na roky 2019-2020. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

 • Druh dokumentu: Brožura
 • Autor: Dagmar Havlová-Veškrnová (spoluautor)
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55430

El poder de los sin poder. Interrogatorio a distancia con Václav Havel

 • Druh dokumentu: Katalog
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55436

Karafiáty a samet. Umění revoluce v Portugalsku a Československu (1968-1974-1989) = Cravos e Veludo. Arte e Revolução em Portugal e na Checoslováquia (1968-1974-1989) = Carnations and Velvet. Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia (1968-1974-1989)

 • Druh dokumentu: Kniha / Katalog
 • Autor: Sandra Baborovská (autor) / Ana de Almeida (autor) / Emília Ferreira (autor) / Manuela Franco (autor) / Adelaide Ginga (autor) / Vít Havránek (autor) / Magdalena Juříková (autor) / Pavel Szobi (autor)
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55440

30 let svobody. Speciál podzim 2019 2019/?

 • Druh dokumentu: Periodikum / Brožura
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55443

Česká vize. Hledání identity 21. století…

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Barbara Gregorová (editor) / Pavel Jílek (editor) / Tomáš Mozga (editor)
 • Datum vzniku: 2009
 • ID záznamu: 12246

Making the Most of Tomorrow. A Laboratory of Socialist Modernity in Czechoslovakia

 • Druh dokumentu: Kniha
 • Autor: Matěj Spurný (autor)
 • Datum vzniku: 2019
 • ID záznamu: 55119
1 2 3 4