378 records
1 2 3 4 5 > >>

Havel, Václav > Škvorecký, Josef + Škvorecká, Zdena

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 17. 4. 1983
 • Record's ID: 33095

Havel, Václav > Mlynář, Zdeněk

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 18. 11. 1978
 • Record's ID: 33323

Havel, Václav > Jirásek, Jan H.

 • Document's type: Correspondence
 • Date of origin: nedat., 80. léta 20. století
 • Record's ID: 33349

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 2. 11. 1993
 • Record's ID: 33138

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 20. 8. 1992
 • Record's ID: 33207

Havlová, Olga + Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author) / Olga Havlová (Author)
 • Date of origin: 1992
 • Record's ID: 33253

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 1991
 • Record's ID: 33201

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 12. 12. 1990
 • Record's ID: 33248

Škvorecký, Josef > Havel, Václav

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Josef Škvorecký (Author)
 • Date of origin: 15. 6. 1990
 • Record's ID: 33110

Havel, Václav > Škvorecký, Josef

 • Document's type: Correspondence
 • Author: Václav Havel (Author)
 • Date of origin: 17. 7. 1990
 • Record's ID: 33269
1 2 3 4 5 > >>